C O N T A C T

Lexx Moda

A1-107 Dongyue Business Center

 Shigang Xiji Street, Baiyun

Guangzhou City, Guangdong Province,

510000 China

 

tel: +862 0812 24624

Lexx Moda Head Quarters

No.522-526 Av. of Ocean Garden,

Yu Yuan/Gui Yuan Building (Ocean Plaza) 3/Floor, Block E & F, Taipa,

00000  Macau

tel: +853 6355 2502

C  U  S  T  O  M  E  R    C  A  R  E
O  T  H  E  R
S  O  C  I  A  L    M  E  D  I  A
  • LexxModaMacauStore
  • LexxModa
  • LexxModa

Thanks! Message sent.